Regler

Regler

For at skabe en god stemning til T-LAN, i nogle trygge rammer, har vi udarbejdet følgene regler.
Bemærk, at hvis disse ikke overholdes kan man i værste fald blive bortvist fra weekendens event, uden mulighed for tilbagebetaling af diverse billetter. 

 1. Vi henstiller til at hvis man bruger højtalere, skal lyden være så dæmpet, at det ikke generer andre.
 2. Det er forbudt at tvinge sig adgang til andres maskiner, forvolde skade på andres computere eller på anden måde genere andre – elektronisk eller verbalt.
 3. Det er forbudt at piratkopiere, og dette gælder naturligvis også til T-LAN. 
  Hvis T-LAN’s organizere/crew, eller andre der er pålagt et ansvar af T-LAN, bliver opmærksomme på, at der foregår piratkopiering eller andre ulovligheder, vil der blive grebet ind over for det øjeblikkeligt, og evt. videre konsekvenser vil T-LAN efterfølgende tage stilling til.
 4. Herunder stille software til rådighed for andre deltagere, hvis dette er omfattet af loven om ophavsret.
 5. Det henstilles kraftigt til, at man er opmærksom på, hvad andre folk har adgang til på éns maskine, både via deling i windows-netværk, FTP, og andre måder folk kan få adgang på. Dette kan indbyde til at folk sletter/ændrer ens filer, hvis man har fuld deling på sin harddisk, og kan i yderste konsekvens tolkes som om, at man stiller software til rådighed for andre. Hvis arrangørerne bliver opmærksomme på, at en deltager har delt noget uheldigt, så kontakter vi selvfølgelig vedkommende, så man kan fjerne delingen med det samme.
 6. Vi påtager os, som arrangører, intet ansvar for skader af enhver art på personer og udstyr, der måtte forekomme. Det være sig hærværk, tyveri, fejlstrøm og andre måder.
  Vi påtager os, som arrangører, ikke ansvar for evt. ulovligt software på deltagernes computere.
 7. Det er IKKE tilladt at indtage alkohol til T-LAN, og det er ligeledes heller ikke tilladt, at møde op i påvirket tilstand. Skønner T-LAN-crewet, eller andre der af T-LAN er pålagt et ansvar, at en person er påvirket, vil vedkommende blive bortvist øjeblikkeligtuden mulighed for refundering af billet og/eller madbilletter.

   

 8. Det er IKKE tilladt at ryge i hallen, hvor T-LAN afholdes, derfor er rygning KUN tilladt i det område der er angivet af T-LAN. Hvis rygning observeres udenfor det anviste område, vil dette blive alvorligt påtalt, og kan i sidste instans medføre øjeblikkelig bortvisning, uden mulighed for refundering af billet og/eller madbilletter.

9. Eventet er for deltagere i alderen 12+

Hvis en deltager bliver opmærksom på, at nogle ikke overholder reglerne, kan deltageren til hver en tid henvende sig til T-LAN-crewet, eller andre der af T-LAN er pålagt et ansvar, hvorefter disse vil tage de nødvendige forholdsregler.